ELECTRIC DRUM HEAD

Proxecto

ELECTRIC DRUM HEAD é un proxecto para caixa e electrónica que relaciona algún dos problemas de saúde mental na sociedade a través da música.
O nome é un xogo de palabras entre os drum heads -parches dos instrumentos-, a electrónica -presente en todas as pezas do repertorio- e a nosa cabeza.
O programa formado por 7 pezas de compositores contemporáneos americanos, pretende visibilizar como certos comportamentos cotiás poden afectan ao noso estado emocional.
Partindo desta premisa, o obxectivo principal é que a figura do espectador adquira unha maior relevancia. En cada unha das obras exponse unha situación na que el pode chegar a sentirse o protagonista dende un punto de vista reflexivo e a través da súa experiencia persoal.
Do mesmo xeito, a experiencia persoal do intérprete queda reflexada neste programa, comezando a ter o primeiro contacto coas pezas durante o comezo do confinamento.

O repertorio

Está formado por 7 obras de compositores americanos para un único instrumento de percusión: a caixa.
Todas estas pezas están acompañadas de electrónica e unha delas ademais leva
proxección audiovisual.
O solista interactúa en todo momento co acompañamento coma se estivese nun
concerto a dúo.
O repertorio explora as posibilidades sonoras do instrumento mediante o uso de diferentes baquetas, golpes coas mans, rasgado dos parches…
Cada obra relacionase con algún dos problemas de saúde mental que xurdiron
durante a época post-pandemia.

Duración: 1 hora aprox

Os meus concertos